Home > Industry/Domain > Education

Education

The act or process of teaching or learning.

0Categories 142421Terms

Add a new term

Contributors in Education

Education >

Mòdul de distància

Earth science; Mapping science

La diferència entre absolut i la magnitud aparent d'un cos celeste. p. ex., mòdul de distància del sol és - 31. 57 m.

Distància principal

Earth science; Mapping science

(1) La perpendicular distància des del centre de punt de vista intern d'un projector de l'avió, en el projector, de la còpia fotogràfica (acabat negatiu o impressió). Aquesta ...

Direcció de la vertical

Earth science; Mapping science

La direcció, en un punt, de la tangent apuntant cap avall a la vertical en aquell moment.

Direcció relativa

Earth science; Mapping science

Un angle horitzontal expressat pel que fa a un títol.

diàmetre d'un cercle

Earth science; Mapping science

Un segment de línia d'unir-se a dos punts d'un cercle i que passa pel centre del cercle.

Distància tangent

Earth science; Mapping science

La distància des del punt d'intersecció (vertex) d'una corba al seu punt de tangència o punt de curvatura.

Collate

Software; Database applications

Utilitzeu l'opció de Collate en l'àrea de còpies perquè el Word Imprimeix complets, pàgines múltiples documents abans d'imprimir d'algunes còpies posteriors del mateix ...

Sub-categories