Home > Industry/Domain > Education

Education

The act or process of teaching or learning.

0Categories 142421Terms

Add a new term

Contributors in Education

Education >

base de dades

Software; Database applications

Una base de dades és una recollida d'informació que un usuari pot gestionar i analitzar. Qualsevol interval de cel·les pot ser considerat com una base de dades, però la informació ...

Distància polar eclíptica

Earth science; Mapping science

El complement de la Latitud Celeste.

corba de distorsió

Earth science; Mapping science

Una corba que representa la distorsió lineal causades per un sistema lent. És traçada amb radials distàncies dels punts d'imatge des de l'eix òptic com abscissas i radials ...

Camp de base de dades

Software; Database applications

Un camp és una categoria específica d'informació en una base de dades. Alguns exemples dels camps possibles són nom, número de telèfon i adreça.

per defecte

Software; Database applications

Per defecte significa estàndard. Configuració són les escenes que el Word utilitza llevat que vostè pregunta per utilitzar les altres escenes d'omissió.

suprimir files

Software; Database applications

Utilitzi la comanda de suprimir files al menú Taula de suprimir les files seleccionades de la taula.

Diccionari

Software; Database applications

Word utilitza dos tipus de diccionaris en tàndem: un diccionari principal i un diccionari personalitzat. Les principals diccionari no pot ser alterada. Pot afegir paraules al ...

Sub-categories