Home > Industry/Domain > Semiconductors > Test equipment

Test equipment

Contributors in Test equipment

Test equipment

nivell de defectes

Semiconductors; Test equipment

La fracció de mecanismes enviats, que es pot esperar a ser defectuosa (i.e. escapa) a causa de la cobertura de prova incompleta. Generalment expressada com a nombre percentatge.

proporció d'estructura

Semiconductors; Test equipment

La freqüència a la qual una imatge és completament actualitzat en un monitor d'exhibició.

susceptibilitat

Semiconductors; Test equipment

La característica d'equips electrònics que permet Respostes indesitjables quan l'equip és sotmès a la radiació electromagnètica.

captura d'error

Semiconductors; Test equipment

La col·lecció d'un grup especificat de vectors funcionals sobre detecció d'un error funcional.

recollida de dades

Semiconductors; Test equipment

La recollida d'informació seleccionada en un arxiu durant una operació especificat.

crominància

Semiconductors; Test equipment

La part de color d'un senyal de vídeo que defineix el matís i saturació, però no la brillantor o luminància, del senyal.

autorange

Semiconductors; Test equipment

El canvi de l'interval de mesura per un instrument automàtica perquè es poden informar amb millor precisió una quantitat a la seva aportació.

Featured blossaries

Julius Caesar

Category: Education   1 20 Terms

Star Wars

Category: Arts   2 4 Terms