Home > Industry/Domain > Language > Terminology

Terminology

Terminology is the meaning of terms and thier use.

Contributors in Terminology

Terminology

Self-precedence

Language; Terminology

Una operació de Lingüística per construir paraula compost а per conjgation d el pronom cases i altres paraula (verb, substantiu o adjectiu); paraula tan compost implica l'autosuficiència, ...

Self-conjugate

Language; Terminology

Una paraula composta per conjugació del pronom cases i altres paraula (verb, substantiu o adjectiu); paraula tan compost implica l'autosuficiència, auto-activitat, self-potència оr altres ...

re-Word

Language; Terminology

Una paraula amb prefix llatí re això significa torna, una vegada més, sobre, en referència a; exemples: renovar, tornar, reproduir, de referència, memòria.

fonològic

Language; Terminology

A referència a la fonologia d'un llenguatge, és a dir, a l'organització més profund i més abstracte dels sons d'un idioma. Fonologia una llengua és el seu inventari de fonemes i les normes per a la ...

punt d'articulació

Language; Terminology

El punt en el tracte vocal en el qual es produeix un so. Això pot ser en qualsevol lloc dels llavis en la part davantera de la glotis (la bretxa entre els plecs vocals) a la part posterior. El més ...

pronunciació

Language; Terminology

Un col·lectiu referència a la forma en què s'articulen sons en un idioma específic. Donat la seva formigó pronunciació de naturalesa és una qüestió de fonètica, en lloc de fonologia.

homorganic

Language; Terminology

Qualsevol conjunt de sons que s'articulen en el mateix punt en el tracte vocal, p. ex. els sons en la síl·laba coda de la ment tots dos dels quals són alveolars.

Featured blossaries

Most dangerous tricks

Category: Entertainment   1 2 Terms

The World's Highest-Paid DJs 2013

Category: Entertainment   3 10 Terms