Contributors in TV antenna

TV antenna

Antena de televisió

Broadcasting & receiving; TV antenna

Una antena de televisió, antena TV, és una antena dissenyat específicament per a la recepció de sobre els senyals de televisió d'aire, que es transmeten a freqüències d'uns 41 a 250 MHz a la banda de ...

Featured blossaries

10 Classic Cocktails You Must Try

Category: Education   1 10 Terms

Tanjung's Sample Business 2

Category: Travel   3 4 Terms