Home > Industry/Domain > Computer > Storage

Storage

Any competing device or software used to record data.

Contributors in Storage

Storage

raó de compressió

Computer; Storage

La quantitat per la qual les dades són comprimits, expressat en relació a la mida del fitxer original. Superior ràtios produir arxius més petits però resultat en degradació de dades més.

mica

Computer; Storage

La unitat més petita de la informació en un ordinador o un altre dispositiu binari. Cada mica pot tenir un valor de zero o un per un total de dos Estats; n miques per tant són capaços d'expressar dos ...

shyte

Computer; Storage

Un shyte s'utilitza per dades corruptes, de mala programació i escombraries a internet. Un shyte és igual a un byte.

Esteganografia

Computer; Storage

La creació de mitjans de comunicació secreta, on l'existència del missatge no es coneix als altres i és poc probable descobrir. Pot ser més útil que l'encriptació de regular, com un missatge xifrat ...

DoS

Computer; Storage

Un intent per un usuari maliciós (o involuntària), procés o sistema, per evitar que els usuaris legítims d'accedir a un recurs (normalment un servei de xarxa) aprofitant una limitació de debilitat o ...

Disc dur de l'ADN

Computer; Storage

Un dispositiu d'emmagatzematge digital que és capaç d'emmagatzemar grans quantitats de dades utilitzant el mateix mètode desenvolupat per naturalesa per escriure i llegir les dades d'ordinador. Els ...

sense pèrdues

Computer; Storage

Tipus de reducció dades volum (compressió) on les dades senyal no es perduts.

Featured blossaries

Classroom teaching

Category: Education   3 24 Terms

Carbon Nano Computer

Category: Technology   1 13 Terms