Home > Industry/Domain > Financial services; Investment > Stocks & securities

Stocks & securities

Stocks trades, exchanges and tools etc.

Contributors in Stocks & securities

Stocks & securities

Insider trading

Financial services; Stocks & securities

El comerç d'accions d'una corporació o altres títols per a les persones amb accés a la informació no pública sobre l'empresa. Això pot ser legal, si es fa una manera que no aprofitar-se d'informació ...

P/E Ràtio

Financial services; Stocks & securities

La relació del preu actual d'una empresa per acció i mitjana de guanys per acció. La primera es divideix per l'últim. Una alta proporció suggereix alt potencial de creixement en el futur.

opció de compra

Financial services; Stocks & securities

Un acord que dóna un inversor el dret (però no l'obligació) a comprar unes existències, bons, dels productes bàsics o altre instrument a un preu especificat en un període de temps específic.

Certificat de l'estoc

Financial services; Stocks & securities

Un tros de paper utilitzat tradicionalment per mostrar una prova de propietat d'accions en una empresa. En els temps moderns que els registres es guarden per via electrònica.

Col. laboració

Financial services; Stocks & securities

Un negoci on dues o més persones (podria ser milers) executa l'empresa i són personalment responsables dels deutes de l'empresa.

El finançament de capital

Financial services; Stocks & securities

Un mitjà per a una empresa recaptar fons mitjançant l'emissió d'accions.

El nom del carrer

Financial services; Stocks & securities

Celebració accions per via electrònica, en lloc de ser propietari d'un certificat d'existències físiques.

Featured blossaries

Battlefield 4

Category: Entertainment   1 3 Terms

Morocco's Weather and Average Temperatures

Category: Travel   1 4 Terms