Home > Industry/Domain > Tobacco > Smoking equipment

Smoking equipment

of or relating to devices that are used for the facilitation of smoking an herb or crop.

Contributors in Smoking equipment

Smoking equipment

més lleuger

Tobacco; Smoking equipment

Un encenedor és una eina portàtil utilitzat per generar una flama. Consisteix en un contenidor d'un líquid inflamable, una mitjana d'ignició i alguns provisió d'extinció la flama. Encenedors es van ...

Featured blossaries

Biblical Numerology

Category: Religion   1 10 Terms

Addictive Drugs

Category: Law   3 20 Terms