Home > Industry/Domain > Business services > Project management

Project management

Referring to the discipline of planning, organizing, securing and managing resources to bring about the successful completion of specific project objectives.

Contributors in Project management

Project management

client

Business services; Customer management

1. a client és una persona o grup de persones (és a dir, una empresa de ) que està pagant per als nostres serveis. Aquests serveis poden incloure personalització, desenvolupament de nous o uns altres ...

acord d'afiliació d'uniforme

Business services; Project management

Una llei de model dissenyat com una informació orientadora per la legislació estatal per la Llei de l'Associació s'anomena com a acord d'afiliació uniforme.

missió (missió)

Business services; Project management

Derivats de la visió de projecte, una declaració d'acció que és factible en temps i lloc i compatible amb la recerca de la visió. D'un resum breu, aproximadament una o dues frases, que sintetitza el ...

fita

Business services; Project management

Un punt important o esdeveniment en el projecte. Vegeu també fita d'horari.

metodologia

Business services; Project management

Un sistema de pràctiques, tècniques, procediments i les normes utilitzades per aquells que treballen en una disciplina.

Horari de la fita

Business services; Project management

Un horari de nivell de resum que identifica les fites més importants d'horari. Vegeu horari també mestre.

Monitor

Business services; Project management

Recollir dades de rendiment de projecte pel que fa a un pla de mesures d'acompliment de productes i informe i difondre informació d'actuació.

Featured blossaries

SCI1182 Case Studies in Science

Category: Science   1 2 Terms

Typing Interfaces

Category: Other   2 20 Terms