Home > Industry/Domain > Literature > Poetry

Poetry

Poetry is a form of literary art making use of rythmic and aesthetic qualities of language to evoke meanings. Poetry has a long history evolving from folk music.

Contributors in Poetry

Poetry

assonància

Literature; Poetry

La juxtaposició relativament estreta de la mateixa o similar vocal sona, però amb les consonants finals diferents en una línia o un passatge, així una rima vocal, com en les paraules, data i ...

apòstrof

Literature; Poetry

Una figura del discurs en el qual una adreça està fet per una persona absent o una cosa personificació retòricament.

apòleg

Literature; Poetry

Un relat al·legòric, normalment destinat a transmetre una moral o una veritat útil.

apòcope

Literature; Poetry

Un tipus d'elisió que una lletra o sílaba s'omet al final d'una paraula, com en l'endemà de matí.

antítesi

Literature; Poetry

Una figura del discurs en el qual un pensament s'equilibra amb un pensament contrastants en paral·lel arranjaments de paraules i frases.

antonomàsia

Literature; Poetry

L'ús d'un nom, epítet o títol en lloc d'un nom propi, com Bard de Shakespeare.

antònim

Literature; Poetry

Una de dues o més paraules que tenen significats oposats.

Featured blossaries

Top 20 Sites in United States

Category: Technology   1 20 Terms

Selena Fashion

Category: Fashion   2 6 Terms