Home > Industry/Domain > Banking > Personal banking

Personal banking

Referring to the business when banks carry out transactions with customers directly, rather than with other banking institutions or with large corporations.

Contributors in Personal banking

Personal banking

negativament classificat actiu

Banking; Personal banking

Préstecs i altres actius que estan en risc en certa mesura, en l'opinió dels examinadors de banc. Aquests actius no compleixen amb les normes de crèdit acceptable, i totals dels préstecs classificats ...

ATM skimming

Banking; Personal banking

Descriu el frau al consumidor o robatori que es produeix quan s'utilitza un ATM que ha estat manipulat amb. Dispositius connectats a l'ATM (més comunament es produeixen en els caixers automàtics ...

Banca

Banking; Personal banking

En un sentit ampli del terme, "bancari" és el negoci d'acceptar responsabilitat provisional per a salvaguardar els diners d'altres persones ("Dipòsits") i llavors préstecs fora aquests fons ...

magra

Banking; Personal banking

Lean és una metodologia introduït en el món empresarial i adoptat pel sector bancari per tal de simplificar els processos interns i procediments per a fer l'empresa eficient.

Featured blossaries

MMO Gamer

Category: Entertainment   1 20 Terms

Best American Cartoons of the 90's

Category: History   2 7 Terms