Home > Industry/Domain > Industrial machinery > Laser equipment

Laser equipment

Contributors in Laser equipment

Laser equipment

Microprocessador

Industrial machinery; Laser equipment

A digital chip (computer) that operates, controls, and monitors some lasers.

Intensitat radiant

Industrial machinery; Laser equipment

La radiant poder expressades per unitat d'angle de sòlid sobre la direcció de la llum.

Fonts puntuals

Industrial machinery; Laser equipment

L'ideal seria una font amb dimensions infinites. Pràcticament, són una font de radiació, del qual Abmessungen petita mostra en comparació amb la distància.

Amplitud

Industrial machinery; Laser equipment

El valor màxim de l'ona electromagnètica, mesurada a partir de la mitjana a l'extrem; senzillament: l'alçada de l'ona.

Angstrom

Industrial machinery; Laser equipment

Una unitat de mesura de longitud d'ona igual a 10-10 metres, nanocomptador 0.1 o 10-4 micròmetre, ja àmpliament utilitzats ni reconegut al sistema d'unitats.

Límit d'emissió accessible

Industrial machinery; Laser equipment

El límit de nivell d'emissió màxima accessible (AEL) permeses dins una classe particular. En ANSI Z-136.1, AEL és determinat com el producte d'emissió Accessible vegades el màxim admissible ...

Medi actiu

Industrial machinery; Laser equipment

Col·lecció d'àtoms o molècules capaces de patir emissió estimulada a una determinada longitud d'ona.

Featured blossaries

Emily Griffin

Category: Literature   1 4 Terms

Content management system(CMS)

Category: Education   1 5 Terms