Home > Industry/Domain > Religion > Islam

Islam

Islam is a monotheistic and Abramic religion stating the Quran as it's religious text being stated verbatim from God, it is also lead by the teachings of Mohammad the last prophet of God. An adherent to Islam is called a Muslim.

Contributors in Islam

Islam

wuquf

Religion; Islam

L'estand abans d'Allah que té lloc al Mont Arafat, o l 'muntar de Misericòrdia".

Jamrah

Religion; Islam

Els tres pilars a la Mina que són lapidat que simbolitzen el rebuig total de Iblis.

Tawaf

Religion; Islam

Donant un voltes de la Kab'ah anti les agulles del rellotge. Set tawafs són necessaris per a la primera part d'Hajj i per ' Umrah.

sa'y

Religion; Islam

Un 420 comptador executar des del turó de Safa a Marwah. La cursa altra vegada també és un sa'y. Set sa'ys hauran de fer per a ambdós Hajj i ' Umrah.

khutbah

Religion; Islam

El sermó va predicar per un Imam. Mont Arafat és on Muhammed va predicar el seu últim khutbah.

Dhul'Hijjah

Religion; Islam

El mes en què Hajj es pot iniciar, del 8 al 13.

' Umrah

Religion; Islam

El pelegrinatge menor, incloent-hi la tawafs inicial i la sa'ys. Es pot ser completat en qualsevol moment de l'any i és també una part d'Hajj.

Featured blossaries

The World's Most Insanely Luxurious Houses

Category: Other   1 10 Terms

Kitchen cabinets online

Category: Other   1 3 Terms