Home > Industry/Domain > Business administration; Business services > Human resources

Human resources

Referring to the function within an organisation that is charged with managing its employees, often as well as its recruitment process.

Contributors in Human resources

Human resources

prima

Business services; Human resources

Quantitat de diners pagada als empleats per sobre i més enllà del seu sou establert. Aquesta es pot concedir quan l'empresa se la pot permetre o en un determinat moment (ex: abans de l'Any Nou Xinès ...

prestacions

Business services; Human resources

Avantatges extres oferts als empleats, com ara la cobertura de l'assegurança mèdica.

entrevista de comportament

Business services; Human resources

Entrevista que avalua les característiques de la personalitat de l'entrevistat per tal de veure si és apropiat/da per a l'empresa o per al rol que ha sol·licitat. Les preguntes animen l'entrevistat a ...

compensació

Business services; Human resources

Es refereix a tot allò rebut d'un patró a un empleat/da pels seus serveis, incloent-hi el sou i les prestacions.

Tècnica Pomodoro

Business services; Human resources

Una tècnica de gestió del temps inventat per Francesco Cirillo algun temps a la dècada de 1980. La tècnica requereix que l'usuari funciona en una tasca durant 25 minuts a una hora abans de tenir un ...

gestió de la diversitat

Business services; Human resources

Gestió de la diversitat és una estratègia que està pensat per fomentar i mantenir un entorn laboral positiu. Generalment iniciades per professionals de recursos humans i gestionat per caps de ...

entrevista de treball estructurat

Business services; Human resources

Un format d'entrevista de treball estructurat és un mètode estandarditzat de comparar els candidats de feina. Totes les preguntes estan preparades amb antelació i es col loquen en el mateix ordre a ...

Featured blossaries

Strange Landscapes

Category: Travel   1 3 Terms

I Got 99 Problems But A Stitch Ain't One.

Category: Fashion   2 9 Terms