Home > Industry/Domain > Law > European law

European law

body of treaties, law and court judgements which operates alongside the legal systems of the European Union's member states.

Industry: Law

Add a new term

Contributors in European law

European law

l'abandonament

Law; European law

Quan un pare deixa un nen sense prou atenció, supervisió, suport o contacte dels pares per a un període excessiva de temps.

anul

Law; European law

A derogar o cancel·lar una antiga llei utilitzant un altre dret o poder constitucional.

preponderància de les proves

Law; European law

Grau de prova que un fet és com una de les parts al·lega que sigui. També exigeix que una majoria simple del jurat està d'acord i es diu com la preponderància de les proves.

punitius

Law; European law

Danys i perjudicis no relacionats amb l'actual harm incorregut, però de paraules a castigar o dissuadir tals actes en el futur, s'anomenen com punitius.

ganga de petició

Law; European law

Quan l'acusat i el fiscal en un cas criminal negociar una deposició del cas. En general implica l'acusat d'acord a declarar-se culpable per menor de forma gratuïta, a canvi per a l'estat caure el ...

reafirmació

Law; European law

L'acceptació d'un continu obligació de pagar un deute fins i tot quan pot haver-hi cap obligació de fer-ho, s'anomena com la reafirmació.

rellevants

Law; European law

Un fet que tendeix a fer més o menys probable que l'existència d'una altra denúncia s'anomena pertinent.

Featured blossaries

10 Material Design Android apps you should be using right now

Category: Technology   1 10 Terms

Famous Activists

Category: Other   2 7 Terms