Home > Industry/Domain > Convention > Conferences

Conferences

Referring to any meeting of people to discuss a particular topic.

Contributors in Conferences

Conferences

carta d'invitació

Convention; Conferences

Carta a un orador potencial esbossar el propòsit preliminar i plans d'un esdeveniment i demanar els seus serveis.

l'aprenentatge d'especialista de medi ambient (LES)

Convention; Conferences

Designació ofert per la Associació de gestió de convenció de Professional (PCMA).

lent de Fresnel

Convention; Conferences

Lent que produeix una suau vorejada feix de llum. Fixació teatral amb ajustable lent 150 W a través de 1500 w.

suport a terra

Convention; Conferences

Ascensors, les armadures, canonada o altres dispositius independents utilitzats per augmentar d'equips de so, il·luminació o altres sobre els caps dels assistents i per donar-li suport des del pis.

guany

Convention; Conferences

Nivell de volum d'àudio.

nivell

Convention; Conferences

Nivell de volum d'àudio. El terme es refereix a la magnitud d'energia elèctric watts o watts acústics de nivell, però s'utilitza incorrectament sovint per denotar voltatge.

nivell d'entrada

Convention; Conferences

Nivell en unitats com dB, volts o watts que rep d'una determinada peça d'equips electrònics a les seves entrades. Entrada nivells alternativament es descriuen com nominal (el nivell normal ...

Featured blossaries

MMO Gamer

Category: Entertainment   1 20 Terms

Best American Cartoons of the 90's

Category: History   2 7 Terms