Home > Industry/Domain > Legal services > Commerical law

Commerical law

Contributors in Commerical law

Commerical law

Valoració

Legal services; Commerical law

La determinació del que constitueix un preu just; valueation; l'estimació del valor.

actes jurídics documentats

Legal services; Commerical law

Una taxa imposada per exigir la compra d'un segell d'ingressos que cal aplicar-se a un document legal com escriptura.

notarial

Legal services; Commerical law

De o en relació amb els actes oficials d'un notari públic.

crèdit de notació

Legal services; Commerical law

Una carta de crèdit especificant que algú compra o pagar un esborrany ha de saber la quantitat d'esborrany.

acte notarial

Legal services; Commerical law

Una funció d'un notari públic, com col. locar un segell sobre declaració jurada oficial.

segell de la notaria

Legal services; Commerical law

El segell o embossment fets per segell de notari.

Escut en relleu

Legal services; Commerical law

Un segell de notari que està impressionat en un document, aixecant la impressió sobre la superfície.

Featured blossaries

Lost your iPhone!!!

Category: Technology   15 6 Terms

10 Most Bizarrely Amazing Buildings

Category: Entertainment   2 10 Terms