Home > Industry/Domain > Insurance > Commercial insurance

Commercial insurance

Contributors in Commercial insurance

Commercial insurance

clàusula d'abandonament

Insurance; Commercial insurance

Una clàusula en un contracte d'assegurança propietat que, en determinades circumstàncies, permet al propietari de la propietat d'abandonar perdut o malmès propietat i encara afirmar un import de la ...

sobre l'assegurança

Insurance; Commercial insurance

Un contracte mitjançant el qual, per al seu examen especificat, una part es compromet a compensar l'altre per una pèrdua relativa a un tema en particular com a resultat l'aparició de designat ...

Featured blossaries

Heroes of the French Revolution

Category: History   1 5 Terms

Space shuttle crash

Category: History   1 4 Terms