Home > Industry/Domain > Biotechnology > Blue biotechnology

Blue biotechnology

The application of molecular biology techniques to marine and freshwater organisms.

Contributors in Blue biotechnology

Blue biotechnology

Biotecnologia blau

Biotechnology; Blue biotechnology

Biotecnologia blau és un terme que s'ha utilitzat per descriure les aplicacions de la biotecnologia marins i aquàtics, però el seu ús és relativament rar.

Featured blossaries

Heroes of the French Revolution

Category: History   1 5 Terms

Space shuttle crash

Category: History   1 4 Terms