Home > Industry/Domain > Architecture > Architecture contemporaine

Architecture contemporaine

Of or pertaining to the building style of the present day. Not to be confused with modern architecture which refers to the building style of the early to mid-20th century.

Contributors in Architecture contemporaine

Architecture contemporaine

Arc

Architecture; Architecture contemporaine

Una estructura, especialment un de la maçoneria, formant la corba, va assenyalar, o plana vora superior d'un espai obert i el suport al pes sobre ella, com en un pont o porta d'accés.

Agència

Architecture; Architecture contemporaine

Organització comercial que proporciona un conjunt de serveis a l'arquitectura. -Lo oftens recull diversos arquitectes.

Roofer

Architecture; Architecture contemporaine

S'ha trobat un constructor especialitzat en traspassar sostres, footings i pell exterior impermeable, com en l'arquitectura més domèstica.

Carpenter

Architecture; Architecture contemporaine

Un Fuster (constructor) és un craftsperson qualificat que realitza la fusteria. L'obra de fusters amb fusta per construir, instal lar i mantenir d'edificis, mobles i altres objectes. El treball pot ...

bioclimàtica

Architecture; Architecture contemporaine

La construcció bioclimàtica o verd (also known as verd construcció o construcció sostenible) es refereix a una estructura i l'ús de procés ambientalment responsable i eficaç amb recurs al llarg del ...

Registre de la terra

Architecture; Architecture contemporaine

Gravar pel que fa a la propietat, possessió o altres drets de la terra per proporcionar evidència del títol, facilitar les transaccions i per evitar la disposició il·legal, normalment editat per una ...

City hall

Architecture; Architecture contemporaine

Les oficines administratives d'un govern municipal

Featured blossaries

Christian Feasts

Category: Religion   1 18 Terms

Hot Doug's Condiments

Category: Food   1 12 Terms