Home > Industry/Domain > Software > Analysis software

Analysis software

Applications for data mining, customer relationship management, business intelligence and data analysis

Contributors in Analysis software

Analysis software

Ulleres de veritat

Software; Analysis software

En el desenvolupament programari, desenvolupats per estudiants MIT Dan Schultz, que té com a objectiu avaluar què tan cert és, similar a una funció de comprovació d'encanteri i comprovar qualsevol ...

l'abstracció

Software; Analysis software

Una reacció de l'abstracció és una reacció química on la característica principal és l'eliminació d'un Àtom d'una entitat molecular bimolecular.

isomerització

Software; Analysis software

Una isomerització és una reacció química, el producte principal de les quals és isomèrica amb les principals reaccions electroquímiques. Un intramolecular isomerització que implica la ruptura o presa ...

stereoisomerization

Software; Analysis software

Stereoisomerization és isomerització ocasionant un arranjament diferent espacial d'àtoms sense diferències en multiplicitat de connectivitat o vincle entre els isòmers.

transposició molecular

Software; Analysis software

Una transposició molecular és tradicionalment qualsevol reacció que implica un canvi de connectivitat.

eliminació

Software; Analysis software

Una eliminació és una reacció on la característica principal és l'eliminació de dos lligands (àtoms o grups). En un 1,2-eliminació, els lligands són perduts de centres adjacents amb concomitant ...

entitat molecular

Software; Analysis software

Una entitat molecular és qualsevol isotopically o constitucionalment diferenciades Àtom, molècula, radical, conjunt, conformem etc, identificable com una entitat per separat distingible.

Featured blossaries

Economics

Category: Business   2 14 Terms

Englisch German Patent Glossary

Category: Law   2 14 Terms