Home > Industry/Domain > Construction > Windows

Windows

Relating to the construction of windows.

Contributors in Windows

Windows

mortise

Construction; Windows

Una ranura o rectangular cavitat tallat en un tros de fusta per rebre una altra part.

stile de reunions

Construction; Windows

El membre vertical en un parell de stiles, com en confrontants casement windows.

ferrocarril de panys

Construction; Windows

Un dels dos horitzontals membres d'una faixa penjat de doble que s'uneixen. Un rail de comprovació.

muntin

Construction; Windows

Bars verticals o horitzontals empra per a separar el got en una faixa en múltiples llums. Sovint anomenat una reixa.

mortise i tenon

Construction; Windows

Una forta articulació fusta feta per instal lar junts un mortise en una placa i un membre de projecció acarament (tenon) en l'altre.

Mainell

Construction; Windows

Vertical membre (normalment fusta o metall) estructuralment unir-se a dues unitats de finestra o porta.

finestres apilades

Construction; Windows

Agrupació combinada de Tendal, casement o no-operative windows per formar una unitat de vidre gran.

Featured blossaries

Idioms Only Brits Understand

Category: Culture   1 6 Terms

Education Related

Category: Education   2 4 Terms