Home > Industry/Domain > Psychology > General psychology

General psychology

Information concerning Psychology in general.

Contributors in General psychology

General psychology

Còrtex visual

Psychology; General psychology

La comarca dels lòbuls occipital en el qual es processa informació visual.

escorça somatosensorial

Psychology; General psychology

La comarca dels lòbuls parietal que processa informació sensorial des de diversos àmbits de cos.

transmissió sinàptica

Psychology; General psychology

La retransmissió d'informació d'una neurona a una altra a través de la bretxa de synaptic.

psiconeuroimmunologia

Psychology; General psychology

La línia de recerca que investiga les interaccions entre processos psicològics, com Respostes a estrès i les funcions del sistema immunitari.

context de justificació

Psychology; General psychology

La fase de recerca en què l'evidència és portat exercida sobre les hipòtesis.

Llei d'efecte

Psychology; General psychology

Una llei bàsica de l'aprenentatge que manifesta que el poder d'un estímul provocarà una resposta és reforçat quan la resposta és seguit per una recompensa i debilitar quan no se segueix per una ...

reforç positiu

Psychology; General psychology

Un comportament és seguit per la presentació d'un estímul de appetitive, l'augment de la probabilitat d'aquell comportament.

Featured blossaries

EIM Teaminology

Category: Health   1 1 Terms

Financial contracts

Category: Law   2 12 Terms