Home > Industry/Domain > Utilities > Electricity

Electricity

A database referring to the existence of a flow of electric charge.

Contributors in Electricity

Electricity

Comissió de metro occidental

Electrical equipment; Electricity

Un Comitè de western basat enginyers elèctrics utilitat que proporciona un fòrum per a l'establiment de directrius que ofereixen opcions, les recomanacions i les pràctiques per als seus membres.

fidelitat sense fils (wi-fi)

Electrical equipment; Electricity

Wi-fi està dret per a la fidelitat sense fils. Wi-fi originalment es referia a la 802.11 b Especificació per a wireless LANs, però ara s'utilitza per descriure qualsevol de les especificacions de ...

transformador de tensió proporció

Electrical equipment; Electricity

La proporció de primàries volts dividit per volts secundaris

voltatge de resistir prova

Electrical equipment; Electricity

Una prova de camp o fàbrica en el qual un director d'orquestra o aparells elèctrics és sotmès a una major que la normal voltatge AC o DC per posar a prova el seu sistema d'aïllament.

Llum

Electrical equipment; Electricity

Energia capaç de penetrar en la retina i causar una sensació visual.

gravetat específica (bateria)

Electrical equipment; Electricity

El pes de l'electròlit en comparació amb el pes d'un volum igual d'aigua pura. S'utilitza per mesurar la força o el percentatge d'àcid sulfúric en l'electròlit.

energia

Electrical equipment; Electricity

Allò que funciona o és capaç de fer treball. Electricitat és l'energia que es mesura en quilowatt-hora.

Featured blossaries

Strange Landscapes

Category: Travel   1 3 Terms

I Got 99 Problems But A Stitch Ain't One.

Category: Fashion   2 9 Terms