Home > Industry/Domain > Entertainment

Entertainment

The art or field of entertaining, especially that provided by performers.

0Categories 55113Terms

Add a new term

Contributors in Entertainment

Entertainment >

Còrtex visual

Psychology; General psychology

La comarca dels lòbuls occipital en el qual es processa informació visual.

escorça somatosensorial

Psychology; General psychology

La comarca dels lòbuls parietal que processa informació sensorial des de diversos àmbits de cos.

transmissió sinàptica

Psychology; General psychology

La retransmissió d'informació d'una neurona a una altra a través de la bretxa de synaptic.

psiconeuroimmunologia

Psychology; General psychology

La línia de recerca que investiga les interaccions entre processos psicològics, com Respostes a estrès i les funcions del sistema immunitari.

context de justificació

Psychology; General psychology

La fase de recerca en què l'evidència és portat exercida sobre les hipòtesis.

distorsió angular

Earth science; Mapping science

(1) El fracàs d'un sistema lent de reproduir amb precisió, en l'espai de la imatge, l'angle subtended per dos punts en l'espai de l'objecte. (2) Distorsió, en una projecció de ...

desplaçament de refracció

Earth science; Mapping science

Desplaçament d'imatges radialment cap a fora des del Banu fotografia causa de refracció atmosfèrica. Se suposa que la refracció és simètrica sobre els Banu.

Sub-categories